همه*چیزخوار


همه*چیزخوار به گونه*هایی از جانداران گفته می*شود که هم از گیاهان و هم از جانوران به عنوان غذای اصلی خود استفاده می*کنند. دستگاه گوارشی آن*ها هم برای هضم مواد گیاهی و هم گوشت انطباق یافته*است. خوک، کلاغ و انسان از معروف*ترین نمونه*های گونه*های همه*چیزخوارند.

البته جانداران همه*چیزخوار در واقع «هر چیز» -که حیوانات دیگر می*خورند- را نمی*خورند. بلکه فقط از چیزهای سهل*الوصول و دارای حداقلی از ارزش غذایی استفاده می کنند. مثلاً بیشتر آن*ها نمی*توانند از راه چریدن زنده بمانند چون علوفه ارزش غذایی کافی ندارند یا از بعضی حیوانات که شکارشان برای آن*ها ممکن نیست یا بسیار دشوار است، تغذیه نمی*کنند.

البته برخی از گیاه*خواران هم گاه از گوشت تغذیه می*کنند و برخی از گوشت*خواران هم گاهی گیاه می*خورند، ولی تقسیم*بندی موجودات زنده به گیاه*خوار، گوشت*خوار و همه*چیزخوار بر اساس انتخاب منابع غذایی اصلی از سوی مجموع افراد یک گونه صورت می**پذیرد.

بیشتر انواع خرس همه*چیزخوار به*شمار می*آیند، ولی رژیم غذایی هر یک از افراد آن*ها ممکن است از منحصراً گوشت*خوار تا منحصراً گیاه*خوار متفاوت باشد که این بستگی به آن دارد که چه نوع منابع غذایی در هر محل یا هر فصل در دسترس آن*ها قرار دارد.

از پستاندارانی که بنا به طبیعت خود همه*چیزخوارند می*توان به خوک، گورکن، خرس، جوجه تیغی، صاریغ، اسکانک، راکون، سمورچه، موش، رات و شامپانزه اشاره کرد. برخی از پرندگان هم همه*چیزخوارند و از میوه*ها تا حشرات، کرم، ماهی و جوندگان کوچک را می*خورند، مانند مرغ، کلاغ، کلاغ سیاه، زاغی، غراب و آبچلیک*ها. همچنین بعضی از مارمولک*ها، لاک*پشت*ها، ماهی*ها و بی*مهرگان نیز همه*چیزخوارند.
از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد