توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
یک قلاده سگ از نژاد دوبرمن حوالی خیابان. سهروردی پیدا ﺷﺪﻩ

0912440 94 68
ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ اﺭاﻳﻪ ي ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩاﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.