سلام دوستان به یه دونه سگ بالغ یا توله نر برای نگهبانی توی باغ نیازمندم که فقط شبها با خودم ببرمش توی باغ و روزها رو میارمش خونه خونمون هم حیاط داره و از نظر نگهداری مشکل ندارم به یه دونه سگبالغ یا توله ایی که نژادش درشت باشه نیازمندم اگر دوستان کسی خواست واگذار کنه من میتونم بپذیرم ممنون 09366354331واتس آپ در خدمتم