هشداربا توجه به کشتار بی رویه سگهای خیابانی چه با تفنگ و چه با زنده گیری و مرگ آرام تعداد سگها در سطح شهر و اطراف آن به شدت کاهش یافته و از این به بعد ما شاهد هجوم گرگ و روباه به داخل شهر و یا روستاهای نزدیک شهر خواهیم بود سگها همیشه حافظ جان مردم و احشام دامپروران حاشیه شهرها بودند ..
با کم شدن این سگها باید شاهد اخباری مبنی بر حمله حیوانات وحشی به گله ها و بچه ها و مردم ساکنین حاشیه شهرها باشیم ..
مسئولین باید توجه کنند وجود سگها در اکوسیستم یک امر حیاتی است و با نبود آن مشکلی بر مشکلات افزوده خواهد شد چه بهتر است با عقیم سازی و پلاک گذاری و رهاسازی آنها در اطراف شهرها هم تعداد آنها تحت کنترل باشند و هم لطمه ای به اکوسیستم منطقه وارد نیامده و این حیوانات همچنان حافظ دام ها و انسانها در زمان حمله حیوانات وحشی باشند .. شادمان


منبع:پیج فیسبوک
طرح سراسری عقیم سازی حیوانات خیابانی