توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

اين پسر رو چند شب پيش به نرده ي خونه ي يكي از آشنايان بستن و بعد با ماشين با سرعت رفتند. با يك تكه كاغذ آويزون به گردنش كه روش نوشتن: چه غذايي دوست داره و اينكه سگ خوبين و نگهش دارن!!! يا به حاميان حيوانات بسپرنش!
اين پسر عقيم شده و حدود پنج سالشه و ميكس پودل ترير. بعد از اينكه دامپزشك ويزيتش كرد گفت كاملاً سالمه. الان هم پانسيونه و چون هزينه ي پانسيون زياده خيلي فرصت نداره و بعد معلوم نيست كه چي به سرش مياد.لطفاً بي تفاوت رد نشيد.به خونه ي دائم و محبت نياز داره كه اين ظلمي كه در حقش شده رو فراموش كنه. به دليل اينكه از صاحبش جدا شده عصبي شده و سر و صدا مي كنه و به كسي احتياج داره كه دوباره با محبت بهش رسيدگي كنه و دوباره تربيت بشه.

شماره تماس : ٠٩١٢١٤٣٥١٨٢