توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
واگذاری بچه گربه

این کوچولوی 20 روزه نیاز به جا داره نر هست و خیلی آروم هنوز شیرخواره ست هر 3 یا 4 ساعت یکبار حداقل باید شیر بخوره چنانچه شرایط نگهداری موقت یا دائم این کوچولو رو دارید با این شماره تماس بگیرید 09190647202-09384325047