توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


تورو خدا کمک کنید... یه توله سگ ملوس یتیم حدود ماهه تو کوچه های محله عودلایجان ( پامنار_ انتهای کوچه مروی) تنها و گرسنه درحال پرسه زنیه. اهالی بعنوان اینکه نجسه کمکش نمیکنن! این پیغام رو دوستی داده که انتقال بدم اینجا. من شهرستان هستم نمیتونم کاری کنم، از دوستان اگر کسی یارای کمک داره با این شماره تماس بگیره لطفا ۰۹۱۹۹۳۸۰۰۱۶