توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494977934003681&set=o.4097922291012 36&type=1


دوستان من این بچه گربه رو تو یه کوچه پیدا کردم ومثل اینکه صورتش آسیب دیده ....ولی خودم شرایط رسیدگی ندارم.

از شما کسی هس ک بتونه کمکی بکنه؟؟
آدرس: خ جمالزاده شرا مالی _کوچه دعوتی