توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

توجه....فوری.....تقاضای کمک یکی از کاربران گرامی.....
سلام دوستان، این پیشی بینوا تصادف کرده و فکش دچار مشکل شده امروز در آمل جراحی شد و هزینه های جراحیش هم پرداخت شده اما باید مدتی پیش یه آدم دلسوز بمونه که حواسش به غذا و داروهاش باشه لطفاً هر کسی که امکان نگهداری موقت یا دایمش رو داره با این شماره تماس بگیره، خانم امیر خلیلی
09123185013
تو رو خدا اگه دایم هم نمیتونید نگهش دارید فقط چند روز بهش رسیدگی کنید با این وضع نمیتونه بره تو خیابون