سلام
اگه کسی هست که جیگر گوشش رو بخواد واگزار کنه و خیالش راحت باشه من میتونم یه قلاده سگ رو قبول کنم از جای زندگیش هم خیالش راحت باشه msheida7@gmail.com