این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


شرایطش خیلی بده.جرب شدید..لاغره و پر کنه .منطقه گرم دره خیابون معراج کنار ابراه.۰۹۲۱۳۲۳۵۸۹۳