چگونگی اموزش به خوکچه هندی


مراحل
1.از اموزش واکنش مشروط استفاده کنید . این به ان معنی است که شما انها را مجبور می کنید که چیزی را به چیز دیگر ربط دهد . در خوکچه هندی ها ، شما باید از غذا استفاده کنید . برای مثال ، اگر یک جعله کفش با دو در با 2 رنگ متفاوت دارید و شما غذا را پشت یکی از درها گذاشتید و پشت در دیگر نگذاشتید ، خوکچه متوجه می شود که یک رنگ به معنای غذا است ولی دیگر نه .
2.اموزش را چندین بار تکرار کنید . این بدان معنی است که خوکچه می اموزد که این قاعده هر زمان و نه فقط یک بار صدق می کند .


3.هنگامی که خوکچه تان یک چیز را یاد گرفت انرا پیچیده تر کنید . در های رنگی بیشتری را در جعبه قرار دهید و حتی می توانید از اشکال مختلف نیز استفاده کنید .
4.کار دیگری که می توانید به خوکچه تان اموزش دهید این است که به او اموزش دهید چگونه خود را به مردن بزند . سعی کنید خوکچه تان را بگیرید و به ارامی او را به روی پشت بگذارید و بگویید "خودتو به مردن بزن (بمیر) " ، و زمانی که دوباره به حالت عادی برگرشت دستتان را به هم بزنید یا بشکن بزنید . سپس جایزه مورد علاقه اش را به او بدهید .این کار را مرتبا هر روز با فواصل زمانی کم تکرار کنید . بالاخره شما می توانید خوکچه تان را به پشت برگردانید و خوکچه تان به همان حالت می ماند تا شما دستتان را به هم بزنید یا بشکن بزنید و او به حالت عادی برگردد .
5.خوکچه ها یاد میگیرند که "خواهش" کنند . غذای مورد علاقه خوکچه تان را بالای سرش بگیرید ، خوکچه تان باید سعی کند که بایستد و انرا بگیرد . انها در ابتدا نمی توانند به مدت طولانی روی پاهای خود بایستند ولی متوجه می شود که هر دفعه به مدت بیشتری روی پاهای خود می ایستد .


6.حالا شما باید بتوانید به خوکچه تان چیزهای زیادی اموزش دهید ، تا زمانی که در هر بار قانون و قاعده یکی باشد و برای حیوان مضر یا ناراحت کننده نباشد . اموزش خوبی داشته باشین !
نکات
مطمئن شوید خوکچه تان از کاری که با هم انجام می دهید لذت می برد و به یاد داشته باشید که با او مهربان باشد . از اموزش خود لذت ببرید و اجازه ندهید که این کار به ماری طاقت فرسا و سخت برای خودتان یا حیوانتان شود .

  • ·غذای مناسب را برای خوکچه هندیتان انتخاب کنید
  • ·غذاهای مخلوط شده
  • ·پلت مخصوص خوکچه هندی
  • ·سبزیجات
  • ·میوه های تازه


هشدار

  • به خوکچه اسیب نرسانید . این کار متضمن مجبور کردن انها به انجام کاری که نمی خواهند انجام دهند ، یا دادن غذای بیش از حد به انها و چاقی انها می شود .

  • بدانید که پاها و گردن خوکچه بسیار شکننده است ، پاها به راحتی می شکنند .

  • هنگامی که به خوکچه تان اموزش "خودتو به مردن یزن" را می دهید زیاد به او فشار نیاورید بعضی خوکچه ها علاقه ای به بودن روی پشت خود ندارند .
منبع : wikiHow - How to do anything
مترجم : غزاله .م