این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


واگذاری نوزاد گربه در کرج به فرد با تجربه و

مسئول. لطفا اگه شرایط کامل و وقت کافی برای نگهداری این کوچولو دارید تماس بگیرید.
09127154391