سلام

من دنبال یه توله سگ آروم و کم صدا واسه زندگی در آپارتمان میگردم. البته آپارتمانمون محوطه بزرگ و باصفایی داره که میتونم هر روز ببرم بگردونمش. لطفا هر کی میتونه کمکم کنه خوشحال میشم