4تا بچه گربه یه ماه و نیمه دوتا نر دوتا ماده باهم و تکی واگذار میشن.خونه به دنیا اومدن تو خونه ام بزرگ شدن کاملا سالم اند.
09128496272ناطقیان


مطلب در اینجا به اشتراک گذاشته شده لطفا با شماره بالا تماس بگیرید


http://uupload.ir/files/dlw_untitled.png