این پست به اشتراک گذاشته شده

دوستان این بچه 8 سالشه تا امروز تو حیاط بوده الانم میخوان به حیاط بدنش. معلومه شونه به تنش نخورده گناه داره با این ست خواهشا اگه میتونین موقت هم نگهش دارین تا بره خونه
تريرپودل 11 كيلو 8 ساله
09365170469