من یه توله سگ هاسکی میخوام بابام هم راضی شده اگر کسی داره و میخواد واگزار کنه خواهش میکنم بده من در جنت اباد تهران زندگی میکنم شماره تماس09395909326