این پست شر شده میباشد


کسی هست این از این طفلک نگهداری کنه و داروهاشو بده تا درمانش کامل شه? مگر نه باید بره خیابون. الان تو سبد پشت در خونه ست
دوستی که پیدا کردن این بچه رو
دكتر هم بردن. مشكل در رفتگي و شكستگي نداره فقط بايد دارو بگيره و نگهداري بشه خيلي هم لووووس و خرخريه پسر هم هست اسمش هم گذاشتن سامان
09363045551