کوسه ها جزو حیواناتی هستند که اسمشان بد در رفته است. اگر بخواهیم ظاهر ترسناکشان را در نظر نگیریم، این حیوانات هم خصوصیاتی دارند که باعث می شود برای ما دوست داشتنی و با ارزش باشند. ما هم اینجا به دنبال پیدا کردن زیبایی ها هستیم، درست است؟ پس ۱۰ دلیل برای دوست داشتن کوسه ها برایتان آورده ایم.
۱ . کوسه ها درنده های واقعی نیستند
هرسال ۱۰نفر توسط کوسه ها در جهان کشته میشوند، بین ۱۰۰تا۲۷۳میلیون کوسه توسط انسان ها کشته میشوند! کرگدن ها سالی ۲۹۰۰نفر را میشکند، پس احتمال اینکه توسط کرگدن کشته شوید خیلی بیشتر از کوسه است!

۲ . کوسه ها همیشه بزرگ وزیبا نیستند، بلکه میتوانند کوچک و بامزه هم باشند!
کوسه ای به اسم فانوس کوتوله، کوچکترین کوسه ی دنیاست که به اندازه کف دستتان است!

۳ . کوسه ها درخطرند!
۴۸گونه از کوسه ها بخاطر آلودگی آبها و کشتار آنها توسط انسان درخطر انقراض هستند.

۴ . تمام کوسه ها گوشت خوار نیستند.
وال کوسه گونه ای بزرگ از کوسه هاست که از پلانکتون ها تغذیه میکند.

۵ . کوسه ها به انسان اشتباها حمله می کنند!
کوسه ها به دو دلیل حمله میکنند: یا شما را با طعمه اشتباه می گیرند یا کنجکاوند. وگرنه آنها مزه ی انسان را دوست ندارند و بسیاری از استخوان های انسان را نمیتوانند بخورند. آنها به محض فهمیدن اشتباهشان شما را رها میکنند، البته متاسفانه تا همان حد هم صدمه شدید خواهد بود.۶ . کمتر از ۳ درصد از کوسه ها برای انسان خطرناکند.
از ۴۰۰گونه ی موجود کوسه ها تنها ۱۲تا از آنها خطرناکند. پس همه ی این موجودات را با یک چوب نرانید!
۷ . کوسه ها حیوانات فضولی هستند!
کوسه هاوقتی دو جسم دایره ای و مربعی ببینند، به سمت جسم مربعی میروند، نه با قصد حمله بلکه به علت نادر بودن اجسام مربعی در ته دریا، کنجکاوند آنرا ببینند!
۸ . کوسه ها برای محیط زیست سالم اقیانوس ها بسیار ضروری اند.
کوسه ها در راس هرم غذایی هستند و جمعیت بعضی گونه های دریایی را کنترل میکنند.

۹ . کوسه ها دوستانی از جنس ماهی دارند.
ماهی چسبنده خودش را به کوسه ها میچسباند و از یک پولک چسبناک استفاده میکند و با کوسه همه جا میرود. این ماهی هر انگلی را که روی کوسه باشد میخورد، بنابراین هم کوسه سالم میماند و هم ماهی غذا میخورد.
۱۰ . درنهایت اینکه کوسه ها حیوانات زیبایی هستند که باید به آنها احترام بگذاریم، نه اینکه ازشان بترسیم.گردالی