سلام
یه پیرانا بلک دارم که بعد از اینکه ناخنم رو از بیخ کند و خدا رحم کرد که انگشتمو نکند میخوام واگذارش کنم
این ماهی 2 روز در میون یه موش میخوره
با هیچ ماهی دیگه ای هم نمیشه بندازینش(اعم از فلاور خیلی بزرگ-اروانا خیلی بزرگ انواع کت فیش خیلی بزرگ مثل چرخ گوشت میمونه)
ولی چون از وقتی بچه بود داشتمش میخوام واگذارش کنم
خواهشا کسی که میتونه از لحاظ مالی تامینش کنه تماس بگیره(ا روز در میون 1 رون مرغ)
دوباره بگم این ماهی نوع پاکو پیرانا نیست که در بازار موجوده خیلی وحشی و دیوث است
سالار هاشمیان:09131181801