این بچه گربه یه ماهشه- هنوز شیر میخوره و خیلی مراقبت نیاز داره- مادر هم نداره- دامپزشک بردمش و قطره هم خورده- چون کار دارم و نمیتونم بهش برسم میخوام واگذارش کنم
لطفا کسی که وقت داره و به حیوون ها هم علاقه داره تماس بگیره.
شماره:۰۹۱۲۴۹۳۳۵۲۵
مکان واگذاری:گرگان

http://up.parsipet.ir/uploads/JVi2COYRC.jpg

http://up.parsipet.ir/uploads/JVi2COYRC-1.jpg

http://up.parsipet.ir/uploads/JVi2COYRC-2.jpg