سلام در این پست میخوام روش ساخت یه جای خواب خوب و خوشگل و راحت برای گربه و سگ های کوچولو به وسیله ی یه لباس براتو قرار بدم
فکر کنم تصاویر خودشون گویا هستنتوجه داشته باشین این پشت تشک هست

یه جای خواب دنج و راحت
منبع: http://baelm.ir