به نام خدا


خواب:

عروسها شبها باید حداقل 10 ساعت در تاریکی بدون وقفه بخوابن.نکته:

گاهی اوقات شبها فرقی نمیکنه عروسها, مرغ عشقها, فنچها..... کلا پرنده ها ممکنه که از

یه چیزی بترسن و شروع به پر زدن بکنن در این حالت شما باید هر چه سریعتر چراغ

اتاقشونو روشن کنین و باهاشون حرف بزنین وآرومشون کنین چون در این حالت خیلی

وحشتزده میشن و خودشونو محکم به اطراف و سقف قفس میزنن و به خودشون آسیب

میرسونن گاهی اوقات سرشونو خون میارن پس با نهایت سرعت به دادشون برسید و برای

چند دقیقه چراغ اتاقو روشن بذارین و بعد دوباره خاموش کنید.
reza zare