سلام من اومدم مرغ عشقمو بهتون معرفی کنم اسمش چیکو.
بعدا از شیرین کاری هاش براتون می‌نویسم.