دوستان لطفا به اشتراک بذارید تا زودتر واگذار بشن
این سه تا جوجه دو ماهشونه، دوتا دختر و یه پسر. از دو هفتگی پیش خودم بودن و دستی شیر خوردن، الان حسابی بازیگوش و سرحال هستن. شناسنامه دارن و ضدانگل هم گرفتن. لطفا اگه میدونید که همیشه میتونید مراقبشون باشید تماس بگیرید. کرج یا تهران واگذار میشن
09374011175 هر سوالی دارین فقط با شماره داده شده تماس بگیرید