سلام من عاشق حیوونام به خصوص سگها اونم اپارتمانیش و قبلا سگ داشتم اگر کسی هست لطفا تماس بگیره و اینم بگم خونمون رو به رو به فضای سبزه و به صاحبش قول میدم که از خودشم بهتر ازش مراقبت کنم. شماره تماس:09392231542حیدری