***واگذاری از نوع دیگر***
این خانم خوشگل از گربه های خوب و مهربون اکباتان است. قبل از عید دوتا از دوستان پیدایش میکنند درحالی که بسیار لاغر و مریض به نظر می رسید. بعد از ویزیت و چند دور مصرف انتي بیوتیک شرایط عمومی اش مساعد میشود اما چن تا غده در زيرگردنش احساس میشود که با نمونه برداری از آن و فرستادن به ازمایشگاه مشخص می شود این خانم خوشگل متاسفانه مبتلا به بیماری لنفوم شده است که یک بیماری ویروسی است و بین گربه ها قابل سرايت است و هیچ درمان قطعی ندارد. این گربه به شدت مهربان است و حال عمومی خوبی دارد و خیلی خوب غذا میخورد و زندگی میکند. فقط به دلیل انتقال بیماری به گربه دیگر امکان برگرداندن او به محل زندگی خودش مقدور نیست. الان در انباری یکی از همسایگان در قفس به سر میبرد که آنجا هم مکان دائم و مناسبی برای نگهداریش نیست. این گربه نیاز به فرد مهربان و دلسوزی دارد که از او به تنهايي نگهداری کند. درضمن عقیم هم شده است. اگر چنین فردی بین شما يا دوستانتان هست لطفا با شماره 09381932249 تماس بگیرید.
در غیر این صورت علیرغم میل باطنی این دوستان ممکن است درنهایت مجبور به يوتونايز این گربه مهربان شوند.