زگیل
زگیل در سگ بسیار شایع می باشد و ممکن است به شکل خوشه ای یا منفرد در هر یک از بخشهای بدن رشد کند.
علت
عامل اصلی ناشناخته است ولی احتمالاً زگیل توسط یک ویروس ایجاد می شود.
درمان
از آنجا که زگیلها ، بجز زگیلهای دهان ، در سگ بسیار آرام رشد می کنند ، بندرت مشکلی را ایجاد می نمایند و عمدتاً بهترین کار رها کردن آنها به حال خود می باشد.
چنانچه بعضی از زگیلهای خونریزی کنند، زخمی شوند یا سگ را آزار دهند ، آنگاه می توان آنها را بسادگی به روش جراحی تحت بی حسی موضعی برداشت.
من اخیراً دریافته­ام که احتمالاً مؤثرترین درمان، جراحی انجمادی است. زگیلها بر اساس اندازۀ آنها برای مدتهای متفاوتی توسط یک دستگاه ویژۀ جراحی انجمادی منجمد می شوند؛ سیلندر دستگاه تحت فشار با اکسید نیتروژن پُر شده است و این گاز درجۀ حرارت دستگاه را کاملاً تا زیر نقطۀ انجماد پایین می آورد. زگیلها می میرند و ناپدید می شوند.
ممکن است از واکسنهای اتوژن ( یعنی واکسنهایی که از زگیلهای متعلق به همان حیوان تهیه شده است ) استفاده نمود.