8 متخلف شکار غیرمجاز در مناطق جنگلی دیوا و بزچفت شهرستان بابل در مازندران دستگیر شدند.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، هشت متخلف شکار غیرمجاز در بابل دستگیر شدند.

این افراد در مناطق جنگلی دیوا و بزچفت مشغول به شکار غیرمجاز بودند که مأموران یگان حفاظت محیط زیست بابل موفق شدند هنگام گشت و کنترل در این مناطق جنگلی و شکارممنوع آنها را دستگیر کنند.

متخلفان اقدام به شکار 10 رأس گراز وحشی و یک طاقه قرقاول از پرندگان حمایت‌ شده کردند.

از این متخلفان، 6 قبضه سلاح شکاری از جمله چهار قبضه سلاح قاچاق کشف شد و به مراجع قضایی معرفی شدند.


منبع: فارس