این کوچولو یه دختره یک ماهست.مادرش رو از دست داده.دنبال یه سرپرست مهربونه.
09126959412