من یه آدمم که زندگیمو مجبورشدم تو جنگل رها کنم الان 2 سالیه که می گذره ولی من از اون روز مردم هیچ وقت اینکارو نکنین من از زنده بودنم خستم این عذاب مرگ آوره هرشب وقتی سرمو روبالش میذارم تمام وحشتای اونو حس می کنم خدایا خیلی سختهدوستت دارم منو ببخش
من هنوزم بهش فکر می کنم وگریه راحتم نمیذاره خواهشاحیوونارو به خونه هاتون نبرید