سلام
ببخشید چنانچه همزمان قطره ad3e و توتال تابرنیل داخل ظرف آب عروسهام بریزم اشکال داره؟