تا کنون تصاویر مختلفی از دوستی های عجیب در دنیای حیوانات را به نمایش گذاشته ایم اما اینبار با یک مورد جدید سروکار داریم آنهم از نوع دوستی سگ و جغد!

شاید برای اولین بار، تصور کنید این تصاویر به کمک نرم افزارهای ویرایشی ایجاد شده اند اما باید گفت تمامی آنها اثر تانیا بی، عکاس حرفه ای حیات وحش از کشور آلمان است.


اولین بار نیست که این هنرمند برجسته موفق به ثبت چنین تصاویری می شود. وی در رابطه با اثر اخیر خود می گوید: من دوستان زیادی دارم که زندگی در طبیعت را به نوع شهری آن ترجیح داده اند، اکثر آنها از حیوانات اهلی و حتی غیر اهلی نگهداری می کنند و این فرصتی مناسب برای ثبت آثاری بی نظیر از دنیای حیوانات است.


منبع:زیست نیوز