پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: طی ماه های اخیر چندین گزارش از اهالی بومی شهرستان حاجی آباد هرمزگان، ساکن حاشیه و داخل منطقه حفاظت شده کوه هماگ، مبنی بر حمله پلنگ و تلف شدن تعدادی دام اهلی (گوسفند) به اداره محیط زیست این شهرستان گزارش گردید.
رئیس اداره محیط زیست حاجی آباد در این باره گفت: به غیر از گزارشات محدود و پراکنده از بومیان منطقه تاکنون مشاهده مستندی از حضور پلنگ در کوه هماگ به ثبت نرسیده بود.
………………..تصویر تهیه شده از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه هماگ
شاهمراد جعفری اظهار داشت: بر اساس همین گزارشات چندین نوبت با همکاری سازمان های مردم نهاد دوربین های تله ای در مسیرها و مکان های احتمالی تردد پلنگ نصب گردید اما تصویری از پلنگ توسط دوربین های تله ای به ثبت نرسید و در نهایت دوربین ها نیز از منطقه جمع آوری شد.
به دنبال دریافت چند مورد گزارش از اهالی بومی بخش ***** (دهنه زاغستان) شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان مبنی بر حمله پلنگ و تلف شدن تعدادی دام اهلی، محیط بانان این شهرستان جهت بررسی موضوع و انجام اقدامات لازم عازم منطقه مذکور شدند.
…….تصویر تهیه شده از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه هماگ
در جریان بررسی ها و حین پایش منطقه محیط بان موسی کناری پلنگی را در دامنه های صخره ای منطقه حفاظت شده کوه هماگمشاهده نموده و موفق شد از پلنگ تصویربرداری نماید.
به این ترتیب برای نخستین بار حضور پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه هماگ مستند گردید.