عكس زشت ترین اردك دنیا!

مجموعه : ترین های جالب جهان

اردک به ظاهر زشت از منحصر بفرد ترین اردکهای جهان است که بومی سرزمین مکزیک به
شمار می رود.


گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز