توجه....فوری.....نیاز به جای دائمی یا موقت
این دو تا بچه توی باغ وحش آمل هستن. مریض شدن. بخاطر سردی هوا بدجوری سرما خوردن و چشماشون عفونت کرده. باید حداقل یک هفته دارو مصرف کنن تا تلف نشن و بقیۀ سگهایی که اونجا هستن مریض نشن. اگر می تونین برای یک هفته بهشون جای موقت در آمل یا حومۀ آمل بدین، لطفاً در اسرع وقت با شمارۀ 09362720505 تماس بگیرین. در ضمن هر دوی این بچه ها در تهران و شمال هم بطور دائمی واگذار میشن. سگ سفید پسره و اون یکی دختره و هر دوشون زیر 2 سال دارن. لطفاً محبت خودتون رو از این بچه ها دریغ نکنین. تا دیر نشده بهشون یا جای موقت بدین و یا دائمی.