اطلاعاتی در مورد گربه ها:

• قدرت دید گربه درشب ۶ برابر قدرت دید انسان است.

• سبیل ها و موهای اطراف گونه و چانه گربه مثل آنتن عمل میکنند و گربه به کمک آنها میتواند تنگی و گشادی یه محل را برای عبور کردن تخمین بزند.

• گربه ها ۱۶ ساعت در روز میخوابند. یعنی بیشتر از پستانداران دیگر.

گربه ها میتوانند به یکدیگر خون بدهند.

• بر عکس باور های قبلی گربه ها رنگ را تشخیص میدهند.

• گربه ها از اینکه اسمشان را صدا کنید و با آنها صحبت کنید خیلی لذت میبرند.

• از نظر علمی ثابت شده که نوازش گربه فشار خون را پائین میاورد.

• گربه ها حافظه خوبی دارند. افرادی را که رفتاری دوستانه با آن ها داشته یا کسانی را که به آن ها حمله و اذیت کرده را به خاطر می آورند.

• گربه می تواند کارهایی را یاد بگیرد از جمله: باز کردن در یا به صدا در آوردن زنگ خانه، برخی از گربه ها میتوانند شیر آب را باز کنند و پس از آزمایش حرارت آن با چنگال خویش آن را بنوشند اما گربه ها به نظر مغرور می رسند و اغلب از انجام بازی ها و شوخی های احمقانه خودداری می کنند.

• در غذای گربه ها باید حتما”‌مقداری چربی وجود داشته باشد برای اینکه بدنشان خود بخود نمیتواند چربی بسازد.

• قرص های ضد درد انسان از جمله استامینوفن (تیلنول) برای گربه ها سمی میباشند. شکلات هم برای گربه ها سمی میباشد.


منبع:topnoz.com