دامپزشکان آمریکایی در پژوهشی دریافتند که سگ‌ها نیز مانند انسان می‌توانند از رژیم گیاهی استفاده کرده و رژیم جانوری را قطع كنند.در این میان سگ‌ها با آنکه طبیعت گوشتخوار دارند با این نوع تغذیه می‌توانند زنده بماننداما دامپزشکان دریافتند که رشد در این حیوانات تقریباً متوقف می‌شود.
سگ ها می‌توانند با رژیم غذایی گیاهی و قطع مصرف محصولات جانوری و گوشت حتی سلامتی از دست رفته خود را بازیابند و برای نمونه سگی که چندین ماه به التهاب گوش ناشی از ازدیاد حساسیت مبتلا بود با رژیم گیاهی توانست سلامت خود را بازیابد.دامپزشکان توصیه می‌کنند که اگر صاحبان حیوانات علی الخصوص سگ‌ها مایل به قطع رژیم گوشتخواری آنها هستند باید آرام آرام این کار را انجام دهند و تبعات آن را نیز در نظر داشته باشند.
گوشت و محصولات جانوری دارای اسید آمینه‌های ضروری برای بدن است که در گیاهان یافت نمی‌شود. این اسید آمینه‌ها برای پروتئین سازی و در نتیجه رشد و نمو حیاتی هستند.