فوری......فوری.....قابل توجه دوستان ساکن شیراز....
لطفاً به اشتراک بزارین
نیاز به کمک برای انتقال به کلینیک و جا برای نگهداری این سگ مریض در طول دوره درمان. هزینه هاش پرداخت میشه فقط کمک فیزیکی نیاز هست. لطفا به این شماره پیامک بدید باهاتون تماس گرفته میشه:
09368885433 ربیعی .......برای کمک و پیگیری فقط با این شماره تماس بگیرید