با سلام به مدیران محترم میهن پت .
یک سوال دارم مشکل این پست چی بوده که باید در نخستین روز بسته بشه من هیچ دلیلی و یا اشکالی نمی بینم .
این پست هیچ موردی نداشته که بسته شود در خصوص صحبت مدیر محترم {نژادکشی کار انسانی و درستی نیست

و چون این تاپیک با روح حمایتی سایت مغایرت دارد بسته می شود }


سلام مدیر گرامی نمیدونم موقعی یکی سوال بپرسه که نر وماده جفت گیری میکنند یا عقیم شدن منظور این نیست که طرف می خواد تولید نسل کنه
دوم نسل که کاملا در محیط سالم و کاملا با جفت خالص باشد هیچ گونه خطری برای نجات نسل های خالص نداشته بله تشویقی برای حفاظت از نسل های اصیل می باشد.
درسته من تو این انجمن تازه وارد هستم ولی این باعث نمیشه که با یک دلیل غیر منطقی بحث من بسته شود از بیانیه جهانی حقوق حمایت از حیوانات بگم در مورد ازدیاد نسل
هر گونه ازدياد نسل واستفاده از حیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژی و رفتاری آن گونه باشد این به این مفهموم هست که یک نژاد خالص را میتوان به نیاز حیوان با یک جفت
از خانواده خود با شرایط محیط میتوان جفت انداخت اگر این کار رو دوستان حامی انجام ندهند مثل خیلی از نژاد ها یواش یواش نژاد خالص از بین رفته و نسل های ترکیبی جای خود را به این نسل ها می دهند واین پایان غم انگیز نابودی نسلی از حیوانات هست.
در این مورد باید بگم خیلی از دوستان ما در محیط بانی با استفاده از همین روش و خالص سازی و پرورش غیر طبیعی توانسته اند نسل در حال انقراض خیلی از حیوانات رو جلوگیری کنند.