ˈشهرام ***** فارسانیˈ روز پنج شنبه افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان در گشت و کنترل منطقه بهشت آباد شهرستان اردل چهار قبضه اسلحه ساچمه زنی خفیف از چهار شکارچی متخلف کشف کردند.

به گزارش ایرنا وی گفت: متخلفان پس از دستگیری به همراه پرنده های کشف شده، تحویل مقامات قضایی شدند.
***** فارسانی اظهار کرد،: بر اساس قانون، جریمه شکار و صید غیرمجاز هر قطعه پرنده ˈزرده پرˈ ۴۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
خانواده زرده پره، پرندگانی دانه خوار و به اندازه گنجشک با منقار کوتاه هستند که در بعضی گونه ها، خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعی دیده می شوند.
دیده بان حقوق حیوانات