دوستان سلام یه فرشته در اصفهان هست که بیماره و نیاز به مراقبت و مداوا داره پناهگاه پردیس تبریز این فرشته رو قبول کردند اگه یه سر به این صفحهhttps://fa-ir.facebook.com/isfahan.animals.shelter بزنین می بینین که چقدر شرایطش بده برای انتقال، به کمک شما هر چند ناچیز نیاز داریم اگه تمایل به کمک دارین با خانم حسینی عزیز هماهنگ بشین .09133691965