این دو تا خوشکل واگذار می شن...خواهر و برادر هستند و خیلی به هم وابسته...هر دو واکسن خورده و تمیزو مرتب و دسته گل هستند...در صورت تمایل شمارتونو خصوصی برای من بزارید