با سلام من میخواستم بدونم قناری چرا تخم خودشو میخوره بعدم چه وقت چالشو بردارم تا دوباره جفت گیری بکنه چون قناری من تخمشو خورده ولی بازم تو چالش خوابیده و بلند نمیشه