ناتوانی ماهیچه و استخوان در ماهی ها
ماهی ها هم می توانند مانند سایرجانداران از ناتوانی های ماهیچه ای یا استخوانی رنج ببرند.

انواع و نشانه ها


یکی از انواع این بیماری انحنای کمر حیوان می باشد. این بیماری بیشتر در اثرکمبودویتامین c رخ می دهد. این بیماری گاهی باخونریزی همراه است.


یکی دیگر از انواع این بیماری به وسیله ی انگل ایجاد می شود. این انگل ماهیچه های حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهدند ومانع شنای ماهی می شود. اگر ماهیانی مانند نئون ، آنجل و تترا به این بیماری مبتلاشوند حرکت ناگهانی در ماهیچه خود نشان می دهند.


برای شناسایی انگل دامپزشک معمولاازمایش میکروسکوپی انجام می دهد ولی متاسفانه برای این بیماری درمانی وجود ندارد. برای جلوگیری از شیوع بایدماهی بیمار را از بقیه ماهی ها جدا کرد.


علل

این بیماری در ماهیان می تواند به علل مختلفی مانند: جراحت، عفونت، انگل و غیره رخ بدهد. این بیماری گاهی در اثر سوتغذیه هم رخ می دهد. که در این عامل بیشتر به علت نبود ویتامین کافی در غذا می باشد.


درمان

بهتر است ماهی مشکوک را از بقیه ماهیان جدا کنید. این کار مانع گسترش احتمالی بیماری می شود. برای ممانعت از بروز بیماری به ماهی غذاهای مقوی بدهید.


مترجم: gray

مطلب اختصاصی میهن پت