سلام دوستان خوبین من میخوام کمک رسانی کنم به پناه گاه ها دوستان کسی میتونه بفهمه داخل بندر عباس پاهگاهی وجود داره یا ن؟
اخه شندیم داخل پناه گاه ها خیلی بد بهشون میرسن میخوام برم کمکشون کنم تورو خدا هر کی میفهمه هست کمک کنه