قبل از اینکه بتوانید درست روی اسب بنشینید نمی توانید درست اسب سواری کنید و درصورتی که نتوانید تعادل خودتان را روی اسب به دست بیاورید ممکن است اسب سواری برایتان خطرآفرین شود.در ادامه و در قسمتهای بعدی، طرز درست نگه داشتن بدن، درست گرفتن دستها و موقعیت صحیح پاها روی اسب را برایتان شرح خواهیم داد.

1. راحت بنشینید.

اگر اولین بار است که سوار اسب می شوید حتما باید کسی کنارتان باشد تا اسب را نگه دارد و شما بتوانید روی نشست روی اسب تمرکز کنید. اولین کاری که باید بکنید حفظ تعادل روی اسب است؛ یعنی صاف و در عین حال راحت روی وسط زین قرار بگیرید و پاهایتان در دو طرف اسب شل باشد.

در این حالت نباید بدنتان به یک سمت کج باشد، و باید احساس راحتی داشته باشید.
برای اینکه بفهمید نشستتان متعادل هست یا نه، روی رکاب بایستید و ببینید آیا می توانید تعادل کامل را حفظ کنید یا نه. اگر موفق شدید، دوباره به همان شکل روی زین بنشینید.
نشست روی اسب باید طوری باشد که اگر فرض کنیم اسب از زیر شما ناپدید شود، صاف روی زمین بیایید؛ نه اینکه ولو شوید! نشست روی اسب مثل ایستادن روی زمین می ماند، با این تفاوت که یک اسب بین زانوهایتان قرار گرفته است.طرز قرارگرفتن بدن روی اسب باید به این صورت باشد: کمر صاف، شانه ها به عقب، شکم به داخل، و عضلات پاها سفت. البته در عین رعایت این موارد، شما باید راحت باشید و زیادی خودتان را سفت نگیرید. قوز نکنید و کمرتان را زیادی سفت نکنید.


اختصاصی دنیای اسب


منبع: wikiehow - about.com