نکات بهداشتي سگها. مراقبت های بهداشتی: مراقبت های بهداشتی در سگ شامل بخش های گسترده ای می شوند که به طور خلاصه وساده به موارد زیر اشاره می شود: از مراقبت های عمومی در سگ واکسینه کردن دوره ای بر علیه بیماری های انگلی وویروسی مراقبت دهان ودندان وتیمار کردن به خصوص سگها موبلند که به تیمار وشانه کردن حداعقل روزی 15دقیقه احتیاج دارندو مراجعه دوره ای هر6ماه به دامپزشک حمام کردن :سگهای موصاف وسگهایی که بیرون از خانه نگهداری می شوند احتیاج به حمام ندارند وباید با برس وشانه مناسب تیمار شوند و درابتدای هرفصل ویا در موارد خاص می توان استحمام شوندسگهای موبلند بستگی به نوع واندازه موها هر 15 تا1 ماه یکبار باید حمام شوند به طور کلی استحمام برای انسان است و حمام زیاد برای سگ به علت از دست رفتن چربی پوست وموارد دیگر توصیه نمی شود تا حد امکان به جای استحمام از تیمار وشانه کردن مداوم استفاده شود سن بلوغ : سن بلوغ حدودا 6تا9 ماهگی می باشد البته برای نسل کشی وزاد اوری بهتر است قبل از سن 18ماهگی از جفت کردن سگهای نر با ماده خودداری کنیم این امر به این علت می باشد که قبل از18ماهگی سگها به رشد کامل نرسیده وممکن است ابستنی در این سن برای ماده سگها خطرناک باشد ودر سگهای نر موجب ضعف جسمانی وتاخیر در رشد شود تولید مثل ومدت بارداری: همان طور گفته شد بهترین موقع تولید مثل در سگ بعد از زمان بارداری می باشد واقدام به نسل کشی از سگ در اولین دوره های فحلی سگ ماده توصیه نمی شود سگ ماده کامل وخوب سگی است که در حدود 2بار در سال در پاییز وبهار فحل شود البته اولین بار ودوره فحلی ممکن است در هر فصلی رخ دهد .دوره فحلی تقریبا در حدود 3هفته طول می کشدومعمولا نخستین نشانه ان در سگ ماده پیدا کردن چند دوست نر می باشد در این مدت فرج سگ ماده متورم می شود ومعملا یک ترشح خونی وجود داردکه تا 9روز به طول می کشدو تخمک گذاری یعنی ازالد شدن تخمهااز تخمداندر عرض 5روز بعدی یعنی در حدود روز های دهم تاچهاردهم می باشد وبهترین زمان تولید مثل وجفت کردن سگ نر با سگ ماده در روز دهخم به بعد می باشد چون قبل از ان سگ ماده سگ نر را به خود نمی پذیرد حفت گیری زمانی رخ می دهد که ماده اماده ایستاده ودم را بالا می گیرد وبعد از چند حرکت توام با فشار نر انها اصتلاح گره می خورند ودر هم قفل می شوندو تا20دقیقه تانیم ساعت یا حتی بیشتر بی حرکت می مانند وجفت گیری به طول می کشد نکته مهمی که وجود دارد به هیچ وجه در امر جفت گیری نباید دخالت کرد زمان بارداری سگ ماده در حدود 65 روز یعنی9هفته می باشد بعد از زایمان در حدود 8هفته توله ها باشیر مادر تغذیه می شوند طول عمر: طول عمر در نژاد های مختلف متفاوت می باشد ویا می توان گفت نژادهای دورگه بیشتر از نژادهای خالص عمر می کنند ولی به طور کلی عمری از5یا8سال تا20 سال برای نژاد های مختلف ذکر شده است مثلا درباره دوبرمن وپیکنیز که نسبتا در بین سگها بیشترین عمر را می کنند تا20سال هم عمری طبیعی می باشد ویا در نژاد های مینیاتوری وبعضی از گروه سگهای عروسکی مانند مالتز عمری در حدود8سال یاکمتر عمری طبیعی است اطلاعات ذکر شده ومطالب گفته شده مطالبی کلی وجامع ولی با زبان ساده در مورد سگها می باشد این امید است که این اطلاعات توانسته باشد به برخی از مسائل وسوالات در مورد سگها پاسخ گفته باشد در این پست سعی شده تا حد امکان اطلاعات به زبان ساده باشد واز مطرح کردن اطلاعات غیر لزوم وغیر کاربردی وتخصصی پرهیزشود ودر باره معرفی وشناساندن نژاد های مختلف واطلاعات وتصاویراین نژاد های سعی من این است در پستها ومقالات مختلف به معرفی نژاد های مطرح بپردازم

پيشگيري ازبيماريها پنج بيماري کشنده سگها را مبتلا مي کنند وهرصاحب سگ آگاهي بايد حيوان خودرا دراولين فرصت ممکن درمقابل آنها حفاظت کند . اين بيماريها عبارتند از : 1 - ديستمپر سگ 2 - سخت شدن پنجه ها 3 - تورم کبد ويروسي 4 - يرقان لپتوسپيرايي 5 - عفونت پارواويروسي 6 - زخمهاي دهان اين زخمها اساسا درسگهايي ديده مي شود که ازدندانهاي آنها غفلت شده است اگرچه ممکن است به طورمستقل نيز ايجاد شوند . علل 1 - ساييدگي لثه ها وسطح دروني گونه ها توسط جرم دنداني که رشد زيادي کرده است . اين متداولترين عامل است . 2 - فشاردندانهاي آسياب روي لبهاي پاييني که بيشتردرسگهايي مانند اسپانيل – پيرنين مونتين- بلاد هوند . تحت شرايط طبيعي بالانسي بين تخريب وبازسازي لايه اپي تليال ناحيه (Crevicuiar groove) که حافظ تماميت طبيعي غشاء پريودونتال مي باشد وجود دارد . بيماريهاي پريودونتال بدليل تجمع پلاکهاي غذايي درسطوح دندان ايجاد شده وشدت آنها مستقيما با مقداراين رسوبات مرتبط است . تجمع اين پلاک بوسيله رسوب يک اسيد گليکوپروتئين که ازبزاق ناشي مي شود رخ مي دهد . باکتريهاي دهان به اين غشاء چسبيده وتوليد ماتريکسي ازپلي ساکاريد - پروتئين مي کنند که بوسيله مواد ديگري مانند سلولهاي اپيتليال مرده ، گويچه هاي سفيد ، چربي ، کربوهيدرات ، مجموعه پلي ساکاريد ، پروتئين ،کلسيم و فسفر اين مجموعه تکميل مي گردد .

با تشکيل پلاک فلورباکتريايي تغييرمي کند درابتدا مقاديرزيادي کوکسيهاي گرم مثبت وجود دارند اما وقتيکه پلاک کامل گشته وضخيم شد کوکسيهاي گرم منفي غالب شده وافزايشي درباکتريهاي بي هوازي ، اسپيروکتها وباکتريهاي ميله اي شکل متحرک ديده مي شود .اين ميکروارگانيزمها ايجاد زخم و اروزيون دراپيتليوم ناحيه (
Crevicular) کرده واين مسئله سبب ايجاد التهاب لثه درناحيه اطراف مي گردد. تجمع وايجاد پلاک سبب خارج شدن (Creviculargroove) وکوتيکول مينا ازحالت طبيعي شده درنتيجه يک حفره پريودونتال ايجاد مي شود .ايجاد اين حفره سبب تسريع درتجمع پلاک وايجاد محيط مناسب براي رشد باکتريهاي گرم منفي بي هوازي مي گردد . اين تغييرات منجربه تحليل رفتن لثه ها وجمع شدن غشاء پريودنتال مي گردد . درنهايت اين اتفاقات منجربه عفونت ريشه دندان ، تخريب استخوان آلوئول وازدست رفتن دندان مي گردد .درابتدا ممکن است ديدن پلاک بجز بوسيله رنگهايي که وجود پلاک را آشکارمي سازند (Erythrosin) مشکل باشد . اما اين پلاکها با رسوب نمکهاي کلسيم از بزاق مينراليزه مي شوند . محصول مينراليزه شده يک رسوب تقريبا سفيد ، زرد يا قهوه اي مي باشد(Tartar , Calcuius) رسوبات بزرگ سبب تروما والتهاب لثه مي گردند .بنابراين بيماريهاي پريودونتال يک سندرم پيشرونده بوده که با يک التهاب لثه(Gingivitis) آغازشده وبه يک پريودونيتت (perioutitis) و درصورت عدم زمان مناسب ازدست دادن دندان ختم مي شود . دندانها ساختمانهاي سخت تغييرشکل يافته اپيتليالي هستند که دراستخوانهاي فک بالا وپايين قرارگرفته اند . سگ وگربه داراي دندانهاي ساده (brachydont) مي باشند . اين دندانها داراي يک قسمت مرکزي ژلاتيني نرم بوده که بوسيله يک توده بزرگتري ازعاج (Dentine) پوشيده شده وخود عاج به نوبه خود بوسيله يک لايه بسيارسخت مينا پوشيده شده است . هردوجنس دربدو تولد فاقد دندان مي باشند اما درسنين بين دو تا هشت هفتگي يکسري دندانهاي شيري دردهان آنها شروع به رشد مي کند . بين سنين دو (درگربه سه) تا شش ماهگي دندانهاي شيري ريخته ودندانهاي دائمي رشد مي کنند . اين ترتيب ممکن است منجربه باقي ماندن دندانهاي شيري درکناردندانهاي دائمي گردد .

زمان بيرون آمدن دندان درنژادهاي بزرگ سگ زودترمي باشد ولي حتي در نژادهاي کوچک و تمامي گربه ها تاج دندانهاي دائمي حداکثر درسن 12-10 ماهگي ظاهرمي شود.


فرمول عادي دنداني درسگها وگربه ها بصورت زير مي باشد : دندانهاي لنايا درهر دو جنس داراي ريشه تکي هستند . درفک بالاي سگها اولين دندان گونه اي داراي يک ريشه بوده ، دومين وسومين داراي دوريشه هستند ومابقي داراي سه ريشه هستند . درفک پايين اولين وآخرين دندان گونه اي داراي يک ريشه و بقيه داراي سه ريشه هستند چهارمين دندان آسياب پيشين بالا و اولين دندان آسياب پايين به عنوان دندانهاي برنده(Carnasial) شناخته شده اند . درگربه اولين دندان وچهارمين دندان گونه اي فک بالا داراي ريشه تکي هستند . دومين دندان داراي دو ريشه وسومين دندان گونه اي داراي سه ريشه هستند . درفک پايين گربه تمامي دندانهاي گونه اي داراي دو ريشه هستند. درهردوجنس سگ و گربه در بدو تولد فک پايين کوچکتر ازفک بالا مي باشد . و تحت شرايط نرمال اين ارتباط تغييرکرده وقوس فک پايين بالغ بزرگتر از قوس فک بالا مي گردد .

به هرحال دندانهاي فک بالا بايد روي دندانهاي فک پايين را درناحيه جانبي (
Lateral) پوشانده و دندان نيش فک بالا هم درسگ و هم درگربه درقسمت پشت دندان نيش فک پايين قراربگيرد . اين ترتيب قرارگرفتن دندانها در هر دو گونه سبب تسهيل در انجام عمل بريدن بخصوص بين دندانهاي گونه اي مي گردد . درنژادهاي براکيوسفال و دوليکوسفال تغييراتي ازاين وضعيت مشاهده مي شود . انگيزه هاي نگهداري سگ : نگهداري وحمايت سگ درزندگي امروز به انواع واقسام مختلف مورد توجه قرارگرفته است . برخي اشخاص اين حيوان را مونس ومصاحب خود ساخته و يا براي تفريح وتفنن نگهداري نموده و آنرا جزئي ازخانواده محسوب مي نمايند و درموقع مسافرت يا مهاجرت سگ را نيزهمراه خود مي برند . نژادهاي بخصوصي ازسگ که استعداد شکاردارند بعنوان سگهاي شکاري به کمک دوستداران شکار شتافته و با بهره گيري ازحس بويائي قوي که ازويژگي هاي آنها مي باشد درعمليات شکاريابي و يا پيدا کردن پرنده شکار شده در لابلاي بوته هاي جنگلي يا در درياچه ها و مردابها شکارچيان را ياري مي نمايند . بعضي اشخاص سگ را بعنوان محافظ وپاسبان منازل خود و به منظور در امان بودن ازسرقت ودستبرد نگهداري مي کنند تا درموقع لزوم بتوانند با خيال آسوده و راحت به انجام امور خارج از منزل پرداخته و يا به گردش و مسافرت رفته و يا درهرحال درهنگام شب خواب آرامي داشته باشند . سگهاي پاسبان در پادگانها و پايگاههاي نظامي نيز جهت محافظت و مراقبت مورد استفاده قرارمي گيرند . درپاره اي ازنژادها که ازقدرت بويائي ورديابي فوق العاده اي برخوردارهستند در واحدهاي امنيتي و کشف مواد ****تحت آموزش خاص قرارگرفته و مي توانند در جاي خود کمکهاي ذيقيمتي درکشف جنايات بعمل آورند . همچنين بنا به دلايل متعدد انسان سگ را اهلي تربيت کرده است تا از قدرت خارق العاده و ويژگي هاي بارز و برجسته اين حيوان که مظهرحق شناسي و وفاداري لقب گرفته است به نفع خود استفاده نمايد . از اين مسائل که بگذريم امروزه در موسسات پژوهشي پزشکي سگ بعنوان يک حيوان آزمايشي و تجربي کمک هاي ارزنده اي به توسعه و پيشرفت علوم وفنون پزشکي نموده و درواقع با از دست دادن زندگي خود خدمت بزرگي به تامين رفاه و آسايش بشر مي نمايد . نمونه بارز آنرا مي توان درزمينه بيماريهاي قلبي وعروش مشاهده کرد که تمامي پيشرفتي که در زمينه بيماريهاي قلب درانسان صورت گرفته مرهون اين حيوان با ارزش مي باشد . در اجتماعات امروزي سگ فقط يک حيوان خانگي نيست بلکه يار باوفاي انسانهاي تنها ، دوست صميمي و عصاي دست و راهنماي نابينايان ، همپاي عاشقان شکار ، چوپان گله هاي گوسفند وگاو ، نگهبان ، نامه رسان ، همرزم سرباز در جبهه هاي جنگ و بالاخره شريک انسان درتمام ابعاد زندگي است . سگ علاوه برتحقيقات پزشکي در مطالعات فضائي نيزمورد استفاده دانش امروزي است . اخيرا يک فيلسوف انگليسي در وصف سگ گفته است : سگ به مثابه يک انسان افتخاري است .

مراقبت ازسگ انتخاب يک سگ بالغ بعنوان حيوان خانگي مثل قمارکردن است چون ممکن است حيوان کاملا فرمانبردارباشد و تعاليم مربوط به زندگي درخانه را به خوبي ياد گرفته يا اينکه از اطاعت از شما سرباز زند . حيوان ممکن است قبلا آزاد بوده تا بطورخودسر به هرطرف بدود لذا مهارکردن چنين حيواني مشکل است . دراين موارد ممکن است شما صاحب حيواني شده باشيد که مالک قبلي آن بدليل ناتواني درنگهداري آن اقدام به فروش يا واگذاري آن کرده است . لذا شما قبل از خريداري يک سگ بالغ حتما با صاحب قبلي آن تماس بگيريد و از روحيات سگ سوالاتي بکنيد . زيرا ممکن است سگ عادات بدي مانند دويدن دنبال وسايل نقليه ، کشتن مرغ وخروس يا گازگرفتن مردم داشته باشد لذا بايد فکرکنيد که آيا قادربه نگهداري چنين حيواني هستيد يا نه . زيرا اين ترحم به حيوان نيست که مدام ازخانه اي به خانه ديگرجابه جا شود . اگرشما سگ سرکش و شروري داريد هرگزآنرا به شخصي که بدنبال سگ نگهبان مي گردد ندهيد و به قولي خودرا ازدست آن خلاص نکنيد زيرا صاحب جديد آن هم مسلما بدنبال راهي براي خلاص شدن از آن مي گردد . سگهاي بالغ نيزمانند توله سگها بايد جعبه يا سبد مخصوص به خود داشته باشند که درجاي ساکتي که درجريان هوا نباشد قرارگرفته باشد. ضمنا بايد ياد بگيرند که تازماني که به آنها اجازه ندهيد که روي صندلي شما بنشيند چون ممکن است چسبيدن موهاي آن به لباس شما براي شما امري عادي باشد ؛ اما براي مهمانهاي شما قابل قبول نمي باشد چون سگهاي بالغ مرحله جويدن را پشت سرگذاشته اند مي توانيد براي آنها يک سبد حصيري خريداري کنيد يا اينکه ازيک جعبه چوبي مقاوم که يک طرف آن ديوارندارد استفاده کنيد . همچنين مي توانيد ازسبدهاي پلاستيکي استفاده نماييد . درهرصورت بايد محل خواب به اندازه کافي بزرگ باشد تا حيوان درآن احساس آرامش کند . درکف محل خواب حيوان مي توانيد ازيک پتو بعنوان زيراندازاستفاده کنيد . خوب است که بخاطرداشته باشيد که تخم انگلهاي خارجي اغلب داخل اين پتو پنهان مي شوند . لذا بهتر است آنرا بطورمنظم بشوييد . اگرسگ شما درداخل لانه اي درحياط زندگي مي کند بايد مطمئن باشيد که لانه مزبورگرم بوده وهوا به آن نفوذ نمي کند . لانه مورد نظربايد ازچوب ساخته شده وکمي اززمين بالاترباشد تا رطوبت به آن نفوذ نکند . ضمنا درجهت کوران هوا نيز نباشد. مگر در مواقعي که هوا خيلي خوب است . لانه سگ را بايد درخانه يا گاراژ يا انباري قراردهيد .
اگرلانه سگ دائمي است و حيوان بايد درطول سال درآن زندگي کند بايد به اندازه کافي بزرگ باشد تا حيوان درآن کاملا احساس راحتي کند . ارتفاع آن هم بايد به حدي باشد که حيوان بتواند براحتي درآن بايستد . لانه مزبور بايد درگوشه اي ازباغ که ازسرما ، باد ونورخورشيد محفوظ باشد قرارداده شود . هر روز بايد مدفوع موجود درلانه تخليه شود تا باعث آلودگي انگلي نشود . ضمنا کف لانه بايد بوسيله يک ماده ضدعفوني کننده شستشو شود .محل خواب حيوان نيزبايد حداقل هفته اي يکبارشسته شود .


تمرين وبازي نوع پوشش ميزان رسيدگي موي بلند همراه با پوشش عمقي موي ابريشمي مجعد غيرافشان صاف سيمي حمام کردن دربهاروپائيز ، برس کردن وشانه کردن مو به جلووسپس عقب ، شانه کردن پوشش عمقي برس زدن وشستشوي زود به زود ، هرسه ماه يکبار موها را کوتاه کنيد . هر6تا 8 هفته موها را کوتاه کنيد وحيوان را حمام بدهيد . هر دو روز يکبار قسمتهاي کوتاه را برس بزنيد . قبل ازبرس زدن نواحي بلندتر را شانه بزنيد . بطورمنظم شانه بزنيد يا ازبرس سيمي(مويي) استفاده کنيد. يا ازHound glove بطورمنظم استفاده نماييد . بطورمنظم شانه بزنيد . هرسه تا چهارماه موهاي حيوان را کوتاه کنيد وحيوان را حمام ببريد يا هر6 تا 8 هفته موهاي حيوان را کوتاه نماييد . دراينجا يک برنامه کلي براي شانه زدن انواع سگها آورده مي شود. اگرچه شما ملزم به انجام تمامي مراحل درهرمرحله شانه زدن نيستيد اما ترتيب درست براي کسب بهترين نتيجه را به شما آموزش مي دهد . 1 - ازيک شانه دندانه باز براي جداکردن موها وازبين بردن گره ها استفاده کنيد . 2 - ازيک شانه نرم براي شانه کردن موهاي زيرچانه ، دم وپشت گوشها استفاده کنيد . 3 - به ميزان لازم موها را درجهت خواب آنها برس بزنيد . 4 - موهاي اضافي را با قيچي کوتاه کنيد . 5 - موهاي اطراف چشم . اندام تناسلي ومقعد را نيزکوتاه کنيد . 6 - سگ را به روش صحيح بشوئيد . 7 - به منظورصاف کردن موها تمام بدن را بخوبي برس بزنيد . ابزارلازم جهت شانه کردن : حداقل هرسگ به شانه وبرس مخصوص به خود نيازدارد . برس ها به انواع مويي Carder , hound gloves تقسيم مي شوند . همچنين شما جهت کوتاه کردن موهاي سگ به قيچي نيازداريد . ماشين هاي برقي نيزجهت کوتاه کردن موها مورد استفاده قرار مي گيرند که البته بايد اين کار توسط افراد با تجربه انجام شود . جهت جلوگيري از زنگ زدن اين ابزار آنها را دور از رطوبت نگهداري نماييد. بعد ازاتمام هرجلسه ابزار مزبور را تميزکنيد وپس ازروغن کاري درجاي خود قراردهيد . بیماری های مشترک انسان و سگ نوع مطلب: نگهداری از حیوانات خانگی ،بیماریهای مشترك بین انسان و دام ، بیماری های مشترک انسان و سگ هاری بیماری لپتوز پیروز بیماری ها بیماری ها ی انگلی آلودگی با کک گال قارچها هاری : نوعی بیماری ویروسی دستگاه اعصاب مرکزی میباشد در اروپا روباه ها مسئول 90 % از موارد میباشند . و سگ در ردیف سوم آلودگی قرار دارد . گاوهای گاز گرفته شده در چراگاه بیشترین حیوانات اهلی مبتلا را تشکیل می دهند . در انگلستان در سال 1902 هاری ریشه کن شد . ریشه کن سازی با رعایت مسایل قرنطینه ای و شناسایی مخازن و امکان کنترل آنها واکسیناسیون دامها نکته قابل توجه در این باره تا کنون هیچ گونه گزارشی از انتقال هاری از سگ های شناسنامه دار به انسان گزارش نشده است ولی 2 مورد انتقال این بیماری از طریق پیوند قرنیه درایران سال 1373 گزارش شده است !! و همچنین در سال 1985 در پاکستان ابتلای تعدادی نوزاد ختنه شده به بیماری گزارش شده که شخص ختنه کننده در دوره کمون بیماری بوده و طبق سنت و طبق سنت محل ختنه را با بزاق خود آغشته میکرده بنا بر این سگها یی که در 3 ماهگی واکسیناسیون میشوند و بعد از هر شش ماه واکسیناسیون مجدد میگردد امکان انتقال بیماری تقریبا نزدیک به صفر میباشد. بیماری لپتوز پیروز : نوعی بیماری باکتریایی تک گیر است و با شدتهای مختلفی بروز میکند سایر اسامی این بیماری عبارتند از : تب کارکنان صنایع شیر . تب برنجکاران تب کانیکولا و ... افرادی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند : کارگران فاضلاب ماهیگیران آبهای شیرین قایق بانها معدنچیان غواصهای غیر حرفه ای تماس با حیوانات آلوده منابع عفونت برای انسان جوندگان گاو و خوک سگ و گربه آب
فاضلاب
راههای پیشگیری : در محیط های آلوده کلر زنی به استخر های شنا زه کشی تالاب ها و استخرها و نواحی آبهای راکد در محل نگهداری دامها درمان حاملان کنترل جوندگان واکسیناسیون سگ توسط دکتر دامپزشک در 2 تا سه بار متوالی با فواصل معین در اولین بار و واکسیناسیون سالانه خطر بیماری را در سگ به صفر میرساند
بیماری ها بیماری ها ی انگلی :
اکینو کوکوز : نوعی بیماری انگلی از دسته سستود ها ( کرمهای پهن بند بند ) نام عامل بیماری اکینو کوکوس گرانولوزوس درمان مراجعه دامپزشک با دادن قرص ضد انگل مخصوص (درونسیت ) با دوز معین در هر سه ماه یکبار قابل پیشگیریست عفونت با کرمهای پهن از قبیل شیستوزوما : نوعی عفونت عمومی آب آزاد که منحصر به نارسایی کبدی میشود قابل انتقال بین انسان و حیوان دیپیلید یاز این بیماری نتیجه عفونت با کرم پهن سگ است . این بیماری اکثرا از ایالت متحده امریکا و اروپا گزارش شده همه گیر شناسی : میزبان واسط انگل ککهای بنام کتونو سفالیس کنیس هستند بندهای بارور در مدفوع میزبان نهایی دفع میشوند . سپس تخمها تخمها در محیط آزاد میگردند و بعد ککها آنها را بخورند . و در بدن ککها سرکوئیدها تکامل یابند و سپس سگ با خوردن ککهای آلوده مبتلا میشوند . سیستی سر کوئید در بدن آنها بالغ میشوند انسان نیز با خوردن کک ها آلوده میشوند هیداتیدوز : عفونتی که توسط لارو کیستی شکل . کرم پهن سگ سانان ایجاد میشود –این انگل کرمهای پهن بند بند است . بطور گسترده در مزارع گوسفند داری وجود دارد .گوسفند مهمترین میزبان واسط اهلی اکینو کوکوس کرانولوزوس است . سگ روباه و سایر گوشتخواران میزبانهای مخزن نهایی اند کرم پهن در بدن سگ تخمهایی می گذارند که به همراه مدفوع خارج می شوند . سم داران و انسانها به علت خوردن تخم هاانگل – که در مدفوع سگ وجود دارد در گیر میشوند . سگها به علت خوردن احشای خام دارای کیست آلوده میشوند . پیشگیری و کنترل : عدم دسترسی سگ به احشاء . همچنین خورانیدن داروی انگلی که توسط دکتر دامپزشک بطور 2 تا 3 ماه یکبار تجویز میشود . کرمهای گرد : توکسو کارا کنیس که انسان بیشتر در دوران کودکی به علت بلع تخمهای کرم به آن مبتلا میشوند . سوکاریاریسبیماری مشترکی است که توسط کرمهای گردی که معمولا درروده سگها (to canis وگربه to cati) وجود دارد ایجاد می گردد. توله سگها ازطریق بندناف دردورانجنینی ونیزخوردن شیرپس ازتولد آلوده می شوند اما گربه ها فقط ازطریق خوردنشیرمادرآلوده می شوند. این انگل نه تنها درسگ وگربه باعث بیماری می گردندبلکه درانسان مشاهده می شود. چگونگی آلودگی به توکسوکارا شما وفرزندانتان می توانید درصورتبلع ناگهانی تخمهای عفونی توکسوکارا که درخاک یا سایرسطوح آلوده وجوددارند( حتی اگرسگ یا گربه هم نداشته باشید) آلوده شوید تخم این انگل میتواند تا دوسال یا بیشتردرخاک زنده بماند. راه تشخیص آلودگی به توکسوکارا درصورت احتمال آلودگی به توکسوکارابا پزشکتان درمورد احتمال آلودگی صحبت کنید.درصورت ضرورت انجام آزمایشاتخاص مثبت تشخیص آلودگی ضروری است . درمان توکسوکاریازیس فرم احشایی آلودگی با داروهای ضد انگلی که معمولا همراه با داروهای ضد التهاب داده می شوند درمان می گرد آسكاریس: مشهورترین كرم حلقوی است كه بعد از اكسیور بالاترین نسبت آلودگی را در سطح جهان دارا می باشد . در حال حاضر سالیانه یک تا دو میلیارد نفر از مردم جهان به این بیماری مبتلایندكرمی است بزرگ و گرد شبیه کرم خاکی كه در درون روده كوچك بسر می برد و اندازه آن بین 35 . 15 سانتیمتر است چرخه زندگیكرمهای بالغ بطور طبیعی در مجرای روده كوچك بسر برده و تخم ریزی می كند . تخم مقاوم كرم چنانچه با مدفوع روی خاك ریخته شود و در شرایط مساعد ( دمای 28 درجه سانتیگراد ،خاك رسی ،محیط سایه دار ) قرار گیرد بطور معمول بعد از 3 هفته قدرت آلوده كنندگی پیدا كرده و به تخم رسیده(تخم عفونی) تبدیل می شود. از آنجا كه انسان میزبان نهایی بسیاری از كرمها مانندآسكاریس و اكسیور ، تنیا ساژیناتاو … می باشدوتشخیص و درمان افراد آلوده نه تنها موجب بهبود آنان می شود ، بلكه اقدام بسیارموثری در جهت قطع زنجیره انتقال و مبارزه با منابع و مخازن نیز به حساب می آید.
درمان در سگ : معاینه مرتب دامپزشک چند داروی موثر بر آسکاریس عبارتند از: ترکیب مبندازول،ترکیب لوامیزولوترکیبات پیرانتل پاموت.

اکسیور : دیگر انگلی از کرمهای کرد عفونت اكسیوریازیس دراثر نماتودی بنام انتروبیوسورمیكولاریس بوجود میآید.این كرم انگل انسان است ،انگل موش ورت وشمپانزهنیز ذكر شده است .این انگل شیوع زیادی در مناطق معتدل داشته و درمناطق گرمسیر كمتر میباشد.كرمیاست نخی شكل، كوچك وظاهرا به رنگ سفید وشفافمیباشدداروهای مفید و موثر جهت درمان این بیماری عبارتند از : مبندازول ، پیپرازین سیترات ، پیروینیوم پاموات ، آلبندازول مهمترینواساسیترین عامل در درمان و پیشگیری این آلودگیها، رعایت بهداشت فردیودقت درحفظ بهداشت ونظافت كودكان، همراه با درمان شیمیایی میباشد
برای بازهم یک نمونه مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی های انگلی روده ای کودکان مهد کودکهای شهریاسوج در سال 80 انجام پذیرفت. در این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی،تعداد 300 نفر به عنوان نمونه های مورد پژوهش از بین مهدکودکهای شهر یاسوجبه صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
در مجموع 6/36درصد از کودکان به یک یا چند انگل روده ای آلوده بوده که از این تعداد 52% پسر و 48% دختر بودند.بیشترین آلودگی مربوط به تک یاخته ژیاردیا(3/18%) بود و شیوع آلودگی به سایر تک یاخته ها و کرمها به ترتیب عبارت بودند از: آنتامیباکلی 90%، بلاستوسیستیس هومونیس 5%، آیدومیبابوسچیلی1%، هیمونولیپس نانا1% و انتروبیوس ورمیکارلیس 9%، در مقایسه جنس کودکان با نوع انگل رابطه معنی داری وجود نداشت: هرچند هر چه سن کودکان بیشتر می شد، شیوع انگل نیز افزایش می یافت که شاید دلیل این مسئله ارتباط اجتماعی آنها با محیط خارج باشد. درمان در سگها معاینه مرتب و تجویز دارو توسط دامپزشک میباشد انگلهای خارجی : جرب دمو دکس : در انسان در فولیکول مو غدد چربی و ترشحات گوش و جوشهای کوچک ایجاد میشوند پیشگیری و کنترل : شست و شوی روزانه با آب و صابون سگها برای درمان انگلهای خارجی هر سه یکبار به دکتر دامپزشک مراجعه کنند و داروی مخصوص را دریافت نمایند آلودگی با کک : کتونو سافالیدس کنیس ککی است که ایجاد مزاحمت میکند ککها اغلب قوزک پاها را نیش میزنند و لی شب هنگام زمان خواب دیگر قسمتها را هم نیش میزنند کک ها در بدن حیواناتی مانند گربه موش صحرایی گربه و سگ یافت میشود دوره زندگی: کک ماده آماده تخم گذاری بدن میزبان را ترک . تا در محل نزدیگ محل زندگی میزبان روی خاشاک (لانه موش . لانه پرندگان )تخم بگذارد این تخمها بسیار ریز و قابل روئیت نیستند . وقتی تبدیل به لارو شدند بدنبال پناهگاه میگردند (خاشاک کف منزل . لانه پرندگان و جوندگان . بین موهای حیوانات خانگی و حتی گردن افرادی گه نظافت نمی کنند و لباس چرک میپوشند . در پایان لاروی و تبدیل به کک بالغ به میزبان حمله میکنند پیشگیری و کنترل : معاینه مو های اطراف گردن و شکم حیوان استفاده از پودر ها و سمهای مخصوص که دامپزشک ارایه میدهد سمپاشی محل زیست و خواب سگها و تکرار 15 روز بعد گال : نوعی بیماری پوستی که توسط جربها ایجاد میشود و امگان دارد گاهی انسان هم آلوده شود جرب با تماس مستقیم یا غیر مستقیم منتقل میشود و انتقال جرب بین گونه های مختلف معمول نیست پیشگیری و کنترل : معاینه هر سه ماه یکبار سگ درمان بیماران رعایت بهداشت تغذیه مناسب در انسان و حیوان رعایت قوانین قرنطینه بین کشورها قارچها : کچلی : از میان 21 نوع قارچ بیماری زا برای انسان فقط 6 نوع منشا حیوانی دارند با اینکه تریکو فیتون ورکوزوم : ( عامل گاوی ) در کشور انگستان و اکثر کشورها اولین علت کجلی است میکروسپروم کنیس (سگ گربه ) مورد بحث است .. دیگر قارچها از طیور . میمون گاو . اسب . حیوانات وحشی و اهلی . همه گیر شناسی : ۱- مستقیم از حیوانات 2-غیر مستقیم توسط اشیا نشانه ها : میکروسپوروم کنیس معمولا سگ و گربه را آلوده میکند ممکن است ریزش مو در اطراف گردن گربه مشاهده میشود نکته مهم : از لحظه ای که درمان شروع شود انتقال بیماری متوقف می شود پیشگیری و کنترل : اجتناب از تماس با حیوانات آلوده از این بحث چنانچه که گفته شد نتیجه گرفته میشود که مسلما بیماریهای قابل انتقال از حیوانات به انسان که شاید بالغ بر 400 مورد می باشد مراقبت و نظارت دقیقی را می طلبد اما انتقال بیماریها از سگ و گربه به انسان بسیار محدود بوده و در حیواناتی که تحت نظر دامپزشک هستند و تحت مراقبت و درمانهای انگلی وواکسیناسیون قرار می گیرند سلامت اعضای یک خانواده را به مخاطره نینداخته و از نظر بهداشت جامعه موارد بسیار و معضلات حل نشده فراوانی وجود دارد که باکنترل ان موارد می توان سلامت وبهداشت جامعه را تامین نمود.