به گزارش گروه عجیبترین های نایاب فان به نقل از القدس العربی: در رخ دادی ناباورانه یک سگ در استان دیوانیه عراق ۳ توله گربه و ۴ توله سگ زاییده است! در اتفاق نادر، یک سگ ماده در ایتان دیوانیه که واقع در مرکز عراق است،همه را شگفت زده کرد.این سگ ۴ توله سگ و ۳ توله گربه زایید.براساس گزارش؛ « دکتر علی حبیب » متخصص بیماری های تناسلی در دانشکده پزشکی دانشگاه قادسیه در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری کرد زبان “پانسیوز” گفت:این گونه پدیده ها موجب پدید امدن بحث علمی می شود،زیرا پدیده به دنیا آمدن ۳ گربه از یک سگ، در جهان بسیار شگفت انگیز است. وی تاکید کرد، دانشگاه قادسیه آزمایش های دی ان ای را انجام خواهد داد، تا درباره حقیقت این ماجرا اطمینان حاصل کند.
آقای دکتر « محمد حسین » یک دامپزشک عراقی نیز گفت:پژوهشگران درباره این پدیده نادر تحقیق خواهند کرد، به ویژه اینکه صدای بچه گربه ها نیز طبیعی است و شباهتی به صدای سگ ندارد.
صاحب این سگ گفته است که سگ او زمان طولانی در منزل وی به سر می برد و من به پژوهشگران گفته ام که این سگ گربه به دنیا آورده است.
وی گفت پژوهشگران این سگ را از من گرفته تا پس از انجام آزمایش ها تا دو روز دیگر آن را به من بازگردانند.