عکاس خبرنگار امی ویتیل جدیدا مجوزی جهت ورود به پارک ملی ونچوان در استان سیچوان چین دریافت کرده است. او این مجوز را برای وارد شدن به مرکز تحقیقاتی در این پارک ملی نیاز داشته است. مرکزی که وظیفه اش آماده سازی خرس های پاندا برای ورود به طبیعت است.

خرس هایی که در باغ وحش و یا آزمایشگاه ها بدنیا می آیند. در حال حاضر تنها 1600 عدد خرس پاندا در دنیا باقی مانده است. از همین رو از این حیوانات به شدت نگهداری میگردد بطوریکه برای آماده سازی آنها عده ای با پوشیدن لباس های پاندا نقش پدر و مادر پاندا را بازی میکنند .
منبع:topnop